அகில இலங்கை பாடசாலை விளையாட்டுப் போட்டி – 2022

 

அகில இலங்கை பாடசாலை விளையாட்டுப் போட்டி – 2022

பாடசாலை விளையாட்டுப் போட்டிகளை ஆரம்பிப்பதற்கு கல்வி அமைச்சுத் தீர்மானித்துள்ளது. அதற்கான ஏற்பாடுகளை ஆரம்பிக்குமாறு கல்வி அமைச்சு அறிவித்துள்ளது. 

கல்வி அமைச்சின் செயலாளர் மாகாணக் கல்விப் பணிப்பாளர்களுக்கு அனுப்பி வைத்துள்ள கடிதம் ஒன்றில் இது தொடர்பாக விளக்கமளிக்கப்பட்டுள்ளது. teachmore.lk

அக்கடிதத்தின் தமிழாக்கம் பின்வருமாறு

 2020 மற்றும் 2021 ஆம் ஆண்டுகளில், கொவிட் 19 தொற்றுநோயால் அகில இலங்கை பாடசாலை விளையாட்டுகளை நடத்த முடியாது போனது எனினும் நோய் தொற்றின் எண்ணிக்கை ஓரளவு குறைந்துள்ளதாலும் பாடசாலைகள் வழமை போன்று ஆரம்பிக்கப்படுவதாலும் அகில இலங்கை பாடசாலை விளையாட்டுப் போட்டி – 2022 ஐ ஆரம்பிக்க கல்வி அமைச்சு தீர்மானித்துள்ளது.teachmore.lk

 02.) ஜனவரி 2022 இல் பாடசாலைகள் ஆரம்பிக்கப்பட்டாலும், ஏப்ரல் 08, 2022 வரையிலான காலம் பாடசாலைகளில் 2021 ஆம் ஆண்டின் மூன்றாம் தவணையாகக் கருதப்படுகிறது.  teachmore.lkஎனவே, இந்தக் காலப்பகுதியில் கல்வி நடவடிக்கைகளுக்குப் புறம்பாக வேறு எந்தச் செயற்பாடுகளும் பாடசாலைகளில் நடத்தப்படக் கூடாது என உங்களுக்கு முன்னரே அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

 03) எவ்வாறாயினும், ஜனவரி 01 முதல் டிசம்பர் 31 வரையிலான அகில இலங்கை பாடசாலை விளையாட்டுப் போட்டிகளில் பங்குபற்றிய மாணவர்களின் வயதுக் கணக்கீடும், பாடசாலைகள், பிரிவுகள், வலயங்கள், மாகாணங்கள் மற்றும்  தீவு மட்டத்திலும் கருத்தில் கொள்ளப்படுவதால், போதுமான கால அவகாசம் தேவை என்பதனாலும்,  சிறந்த விளையாட்டு வீரர்களை இக்காலப் பகுதிக்குள் தேர்வு செய்ய வேண்டியுள்ளது.  

 எனவே, மார்ச் 07 முதல் ஏப்ரல் 29, 2022 வரையிலான காலப்பகுதியில், பாடசாலைக் கல்விக்கு இடையூறு இல்லாமல், பாடசாலை நேரத்திற்குப் பிறகு அல்லது விடுமுறையைப் பயன்படுத்தி விளையாட்டுப் பயிற்சி மற்றும் வலய விளையாட்டுப் போட்டிகளுக்கான தேர்வு செயல்முறைக்கு  நான் அனுமதி வழங்குகிறேன்.teachmore.lk

 04) அதற்கிணங்க, மாகாணத்திலுள்ள தேசிய பாடசாலைகள் உட்பட சகல பாடசாலைகளிலும் சுகாதார முறைமைக்கு உட்பட்டு அகில இலங்கை பாடசாலை விளையாட்டுப் போட்டிக்கு பாடசாலை மட்ட விளையாட்டு வீரர்களை தெரிவு செய்வது தொடர்பில் அதிபர்களுக்கு அறிவிக்குமாறு கோரிக்கை வைக்கிறேன். teachmore.lk

அத்தோடு சுகாதார சேவைகள் எண். PA/DDG PHS II/3/COVIDGen/2020(Sub 6) 3  மற்றும் 2021.10.15 தேதியிட்ட கடிதத்தில் உள்ள அறிவுறுத்தல்கள் இன்னும் செல்லுபடியாகும் என்பதைத் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன்.teachmore.lk

SHARE the Knowledge

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: Content is protected !!