அதிபர் சேவை தரம் 11 அதிகாரிகளை தரம் 1 க்கு பதவி உயர்த்துவதற்கான விண்ணப்பம்

 

ශ්‍රී ලංකා විදුහල්පති සේවා ව්‍යවස්ථාව හා එහි සිදු කරන ලද සංශෝධනයන්ට අදාළව විදුහල්පති සේවයේ II ශ්‍රේණියේ සිටින නිලධාරීන් I වන ශ්‍රේණියට උසස් කිරීම 2021/2022

අයැදුම්පත් කැඳවීමේ ලිපිය – விண்ணப்ப கடிதம்

අයැදුම්පත – விண்ணப்பம்

ආකෘතිය – மாதிரி

இலங்கை அதிபர் சேவை பிரமாணக் குறிப்பு மற்றும் அதில் மேற்கொள்ளப்பட்ட திருத்தங்களுக்கு ஏற்ப அதிபர் சேவையின் தரம் 11 இன் அதிகாரிகளை தரம் 1 க்கு பதவி உயர்த்துவதற்கான விண்ணப்பம் கோரப்பட்டுள்ளது. 

விபரம் தமிழில்

SHARE the Knowledge

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: Content is protected !!