அனைத்து மாணவர்களையும் அழைத்து, ஏற்படும் பிரச்சினையை சுகாதார அதிகாரிகள் ஏற்க வேண்டும்

Teachmore

 அனைத்து மாணவர்களையும் பாடசாலைக்கு அழைத்து வருவதற்கு மிகவும் பாதுகாப்பான முறைமை ஏற்படுத்தப்பட வேண்டுமென இலங்கை ஆசிரியர் சங்கம் சுட்டிக்காட்டியுள்ளது.  அதன் செயலாளர் ஜோசப் ஸ்டாலிங் கூறுகையில், ஆசிரியர்கள் சுகாதார ஆலோசனைகளை பின்பற்ற தயாராக உள்ளனர் எனக் கூறினார்.

 இத்தீர்மானத்தில் ஏதேனும் பிரச்சினை ஏற்பட்டால் அதற்கு சுகாதார அதிகாரிகள் பொறுப்பேற்க வேண்டுமென இலங்கை ஆசிரியர் சேவை சங்கத்தின் பொதுச் செயலாளர் மஹிந்த ஜயசிங்க தெரிவித்துள்ளார்.

SHARE the Knowledge

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: Content is protected !!