கண்டியில் மாணவர்கள் ஆர்ப்பாட்டக்களத்தில்

கண்டியில் மாணவர்கள் ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டுள்ளனர். கண்டி நகரை அண்டிய பிரதேசத்திலுள்ள பாடசாலைகளின் மாணவர்கள் இந்த ஆர்ப்பாடத்தில் கலந்து கொண்டனர்.

சுமார் 3000 மாணவர்கள் கலந்து கொண்ட இந்த ஆர்ப்பாட்டமே தற்போது அரசுக்கு எதிராக நடைபெறும் ஆர்ப்பாட்டங்களில் மாணவர்கள் நடாத்திய முதல் ஆர்ப்பாட்டம் என கூறப்படுகிறது.

கடன் சுமைகொண்ட நாட்டை எவ்வாறு நாம் பாரமெடுப்பது என்ற தொணிப்பொருளில் பதாதைகள் காட்சிப்படுத்தப்பட்டிருந்தன.

SHARE the Knowledge

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: Content is protected !!