கல்வி ராஜாங்க அமைச்சர் சுசில் பிரேமஜயந்த நீக்கம்

 

Teachmore

கல்வி மறுசீரமைப்பு ராஜாங்க அமைச்சர் சுசில் பிரேம ஜயந்த ராஜாங்க அமைச்சர் பதவியிலிருந்து நீக்கப்பட்டுள்ளதாக ஜனாதபதி ஊடகப் பிரிவு அறிவித்துள்ளது. 

அண்மையில் ராஜாங்க அமைச்சர் சுசில் பிரேம ஜயந்த அரசாங்கத்தை விமர்சித்திருந்தமை குறிப்பிடத்தக்கது. 

SHARE the Knowledge

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: Content is protected !!