கொழும்பு பல்கலை தொழிநுட்ப பீடம் மூடப்பட்டுள்ளமையால் மாணவர்கள் அதிகம் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர்.

 

கொவிட்-19 காரணமாக கொழும்பு பல்கலைக்கழகத்தின் தொழில்நுட்ப பீடம் மூடப்பட்டுள்ளமையினால் மாணவர்கள் அதிகம் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர்.

 விரிவுரைகள் இணையவழியில் நடத்தப்பட்டாலும் இதுவரை எந்த செயன்முறைப் பரீட்சைகளோ பரீட்சைகளோ நடத்தப்படவில்லை என மாணவர்கள் சுட்டிக்காட்டுகின்றனர்.

 இது தொடர்பில் கொழும்பு பல்கலைக்கழகத்தின் தொழில்நுட்ப பீடத்தின் பீடாதிபதி பேராசிரியர் சுமேதா ஜயநெத்தியிடம் வினவிய போது, மாணவர்களின் மூப்பு அடிப்படையில் பரீட்சைகளை நடாத்துவதற்கான அட்டவணைகள் தயார் செய்யப்பட்டுள்ளதாக தெரிவித்தார்.

 இதன்படி, விரைவில் பரீட்சைகள் நடத்தப்பட்டு மாணவர் குழுக்கள் செநன்முறைப் பரீட்சைக்கு அழைக்கப்படுவர் என பீடாதிபதி தெரிவித்தார்.

SHARE the Knowledge

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: Content is protected !!