சாதாரண தர அழகியல் பாட செயன்முறைப் பரீட்சையுடனான பெறுபேறுகளின் மீள் திருத்தம்

2020 ஆம் ஆண்டுக்கான க.பொ.த சாதாரண தரப் பரீட்சைக்கான அழகியல் பாட செயன்முறைப் பரீட்சைகளுடன் கூடிய பெறுபேறுகளை மீள்பரிசீலனை செய்வதற்கான விண்ணப்பங்கள் நிகழ்நிலையில் மாத்திரம் கோரப்படவுள்ளதாக பரீட்சைகள் திணைக்களம் அறிவித்துள்ளது.

அதன்படி, இம்மாதம் 18ம் திகதி வரை மீள் திருத்தத்திற்கான விண்ணப்பங்களை சமர்ப்பிக்க முடியும்.

இணைப்பு

SHARE the Knowledge

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: Content is protected !!