தேசிய பாடசாலை அதிபர் நியமனம் தொடர்பாக விசாரிக்குமாறு ஜனாதிபதி பணிப்பு

தேசிய பாடசாலைகளுக்கு அதிபர்களை நியமிப்பதில்  விண்ணப்பதாரர் அழுத்தங்களை வழங்கியுள்ளனரா என்பதைக் கண்டறியுமாறு கல்விச் செயலாளருக்கு ஜனாதிபதி உத்தரவு பிறப்பித்துள்ளர்.

தேசிய பாடசாலைகளுக்கான அதிபர்களை நியமிப்பதில் பரீட்சார்த்திகளின் நேர்முகத் தேர்வின் போதும் அதன் பின்னரும் நேர்முகத்தேர்வு சபை அல்லது அரச சேவைகள் ஆணைக்குழுவின் கல்விச் சேவைகள் குழுவிற்கு தேவையற்ற அழுத்தங்கள் பிரயோகிக்கப்பட்டுள்ளதா என ஆராயுமாறு ஜனாதிபதி கல்வி அமைச்சின் செயலாளருக்கு பணிப்புரை விடுத்துள்ளார்.

SHARE the Knowledge

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: Content is protected !!