தேசிய பாடசாலை இடமாற்ற விண்ணப்பத்தை விரைவில் கோருக

 

இந்த வருடத்திற்கான தேசிய பாடசாலை ஆசிரியர்களின் இடமாற்றம் ஏப்ரல் 07 ஆம் திகதிக்கு முன்னர் நடைபெற வேண்டிய போதிலும், இது தொடர்பில் விண்ணப்பங்கள் கோருவதற்கு நடவடிக்கை எடுக்கப்படவில்லை என இலங்கை ஆசிரியர் சங்கம் தெரிவிக்கின்றது.

 எனினும் சில அதிபர்கள் தமது பாடசாலைகளில் உள்ள வெற்றிடங்களை நிரப்புவதற்கு வேறு பாடசாலைகளில் ஆசிரியர்களை நியமித்து வருவதாகவும், இவ்வாறான இடமாற்றங்கள் அதிபர்களின் நண்பர்களுக்கு மட்டுமே நன்மை பயக்கும் எனவும் சங்க செயலாளர் ஜோசப் ஸ்டாலின் தெரிவித்துள்ளார்.

 எனவே இவ்வாறான செயற்பாடுகள் நிறுத்தப்பட்டு தேசிய பாடசாலைகளுக்கு  முறையாக இடமாற்றம் கோர கல்வி அமைச்சு நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ள வேண்டும் என கோரிக்கை விடுத்துள்ளார்.  

கோவிட் 19 நிலைமை காரணமாக கடந்த வருடத்திலும் இடமாற்றங்கள் உரிய முறையில் மேற்கொள்ளப்படவில்லை எனவே இவ்வருடத்திற்கு உரிய இடமாற்றங்கள் உரிய முறையில் மேற்கொள்ளப்பட வேண்டும் என்றும், அவ்வாறு இடமாற்றம் முறையாக அமுல்படுத்தும் போது புதிய தவணையில் புதிய பாடசாலையில் கடமைகளை ஆரம்பிக்க முடியும் எனவும் அவர் தெரிவித்தார்.

 கடந்த வருடத்திற்கான பாடசாலைத் தவணைக் காலம் ஏப்ரல் 07ஆம் தேதியுடன் முடிவடைவதாகவும், அதற்குள் இடமாற்றப் பட்டியல் வெளியிடப்பட்டிருக்க வேண்டும் என்றும் அவர் தெரிவித்தார்.

SHARE the Knowledge

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: Content is protected !!