பட்டதாரி பயிலுனர்களுக்கு நிரந்தர நியமனம்

இணைப்பில் வழங்கப்பட்டுள்ள பெயர்களைக் கொண்ட பட்டதாரி பயிலுனர்களுக்கான நிரந்தர நியமனக் கடிதங்கள் கல்வி அமைச்சிற்கு கிடைத்துள்ளது. அவர்கள் பின்வரும் ஆவணங்களுடன் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள ஆவணங்களுடன் கல்வி அமைச்சுக்கு வருகை தருமாறு வேண்டப்பட்டுள்ளது.

தேவையான ஆவணங்கள்

  1. அரச சேவை மாகாண சபை மற்றும் மாகாண பரிபாலன அமைச்சின் இணையத்தில் பிரசுரிக்கப்பட்டுள்ள மற்றும் 2022.03.22 திகதி கொண்ட திகதி கொண்ட கடிதத்தின் இணைப்பு 1 மாதிரிக்கு ஏற்ப பிரதேச செயலாளரினால் வெளியிடப்பட்டுள்ள விடுமுறை அறிக்கை
  2. தேசிய பாடசாலை /தேசிய கல்வியியல் கல்லூரிகள் /பயிற்சிக் கல்லூரிகள்/ ஆசிரியர் மத்திய நிலையங்களில் ஒரு வருட பயிற்சியை நிறைவு செய்துள்ளமை தொடர்பாக உறுதிப்படுத்தும் கடிதம்
  3. தேசிய அடையாள அட்டை

வருகை தர வேண்டிய திகதிகள்
தெற்கு, மேற்கு, சப்ரகமுவ – 2022.04.06
வடமேல், வடமத்தி, ஊவா – 2022.04.07
வடக்கு, கிழக்கு, மத்தி – 2022.04.08

Name List

SHARE the Knowledge

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: Content is protected !!