புதிய முன்மொழிவின் படி சம்பள சம்பள அதிகரிப்பு

அரசாங்க நிறைவேற்று அதிகாரிகளின் கூட்டுக்குழு தயாரித்துள்ள அரசஊழியர்களுக்கான சம்பள கட்டமைப்பு
இப்போதுள்ள 1;4.07 என்ற வீதத்தை 1;8 என்ற வகையில் மாற்றியமைத்து இது தயாரிக்கப்பட்டு உள்ளது.

தயாரிப்பு அன்பு ஜவஹர்ஷா

SHARE the Knowledge

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: Content is protected !!