උසස් පෙළ සිසුන්ට පණිවිඩයක්

 

උසස් පෙළ සිසුන්ට පණිවිඩයක්

දරුවන් හැකිතාක් ඒකරාශී වීමෙන් වළකින්න

කොරෝනා වසංගත තත්වය තුළ දැන් පැවැත්වෙන උසස් පෙළ විභාගය සඳහා පෙනී සිටින දරුවන් හැකිතාක් ඒකරාශී වීමෙන් වළකින ලෙස නියෝජ්‍ය සෞඛ්‍ය සේවා අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්වරයා ඉල්ලීමක් කළා.

කොළඹ අද පැවති මාධ්‍ය හමුවකට එක්වෙමින් ඔහු පෙන්වා ද

SHARE the Knowledge

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: Content is protected !!