සමස්ත ලංකා පාසල් ක්‍රීඩා තරගාවලිය – 2022

 

සමස්ත ලංකා පාසල් ක්‍රීඩා තරගාවලිය – 2022

පාසල් ක්‍රීඩා තරඟ ආරම්භ කිරීමට අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය තීරණය කර තිබෙනවා. ඒ සඳහා සූදානම් වීම ආරම්භ කරන බව අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය නිවේදනය කර ඇත.

අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයේ ලේකම්වරයා විසින් පළාත් අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂවරුන් වෙත යවන ලද ලිපියක මේ බව පැහැදිලි කර ඇත

කොඩ් 19 වසංගතයක් සමඟ 2020 සහ 2021 වර්ෂවල සමස්ත ලංකා පාසල් ක්‍රීඩා තරග පැවැත්වීමට නොහැකි විය. එම සත්වය මේ වනවිට යම් මට්ටමකින් අඩුවීමක්, පාසල් සාමාන්‍ය පරිදි ආරම්භ කිරීමත් නිසා සමස්ත ලංකා පාසල් ක්‍රීඩා තරගාවලිය – 2022 ආරම්භ කිරීමට අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය තීරණය කර ඇත.

02.) 2022 වර්ෂයේ ජනවාරි මස පාසල් ආරම්භ කළද 2022 අප්‍රේල් මස 08 දින දක්වා කාලය පාසල්වල 2021 වර්ෂයේ තෙවැනි වාරය ලෙස සැලකේ. එම නිසා මෙම කාලසීමාව තුළ අධ්‍යාපන කටයුතුවලින් පරිබාහිර වෙනත් ක්‍රියාකාරකම් පාසල්වල නොපැවැත්විය යුතු බව ඔබ වෙත මීට පෙර දැනුම් දී ඇත.

03) එසේ වුවද සමස්ත ලංකා පාසල් ක්‍රීඩා කටයුතුවල යෙදෙන සිසු සිසුවියන්ගේ වයස ගණකය ජනවාරි මස 01 දින සිට දෙසැම්බර් මස 31 දිනට සලකා බලන බැවින් මෙන්ම පාසල්, කොට්ඨාස, කලාප, පළාස් හා සමස්ත ලංකා මට්ටමින් දක්ෂ ක්‍රීඩක ක්‍රීඩිකාවන් තෝරා ගැනීම සඳහා ප්‍රමාණවත් කාලයක් අවශ්‍ය වන හෙයින් පාසල් මට්ටමේ සිසුන් තෝරා ගැනීම මෙම කාල සීමාව තුළ දීම කළ යුතුව ඇත. මේ නිසා 2022 වර්ෂයේ මාර්තු මස 07 දින සිට අප්‍රේල් මස 29 දින දක්වා කාල සීමාව ඇතුලත සාසලේ අධ්‍යාපන කටයුතුවලට බාධාවක් නොවන සේ පාසල් කාලයට පෙරැ පසු හෝ නිවාඩු දිනයක් යොදාගෙන ක්‍රීඩා පුහුණුවීම් සහ කලාප ක්‍රීඩා තරග සඳහා තේරීම් කටයුතු සිදු කිරීමට අනුමැතිය ලබා දෙමි,

SHARE the Knowledge

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: Content is protected !!