1000 தேசிய பாடசாலைகள் திட்டத்தின் அங்குரார்ப்பணம் இன்று

Teachmore

புதிய கல்விச் சீர்திருத்தின் கீழ் 1000 தேசிய பாடசாலைகள் திட்டத்தின் அங்குரார்ப்பணம் இன்று இடம்பெறவுள்ளது. 

இதன் அங்குரார்ப்பண நிகழ்வாக இடம்பெறவுளள மொஃசிம்பலாண்டுவ மகா வித்தியாலயம் தேசிய பாடசாலையாகத் தரமுயர்த்தப்படும் நிகழ்வில் பிரதம அதியாக ஜனாதிபதி கோத்தாபாய ராஜபக்கஸ கலந்து கொள்ளவுள்ளார். 
இன்று காலை 10.30 மணியளில் இடம்ெபறவுள்ள பிரதான நிகழ்வு கல்வி அமைச்சர் தினேஸ் குணவர்தன தலைமையில்  இடம்பெறும் அதே நேரம், ஒன்பது மாகாணங்களிலும் ஒன்பது பாடசாலைகள் தேசிய பாடசாலைகளாக தரமுயர்த்தப்படும் நிகழ்வுகள் இடம்பெற ஒழுங்குகள் செய்யப்பட்டுள்ளதாக கல்வி அமைச்சு அறிவித்துள்ளது. 
Teachmore

Teachmore

 

SHARE the Knowledge

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: Content is protected !!