14 ஆம் திகதி முதல் அனைத்து மாணவர்களும் பாடசாலைக்கு

மார்ச் 14ஆம் திகதி முதல் அனைத்து மாணவர்களையும் பாடசாலைகளுக்கு அழைக்குமாறு கல்விச் செயலாளர் பேராசிரியர் கபில பெரேரா சுற்றறிக்கை ஒன்றை விடுத்துள்ளார்.

.

SHARE the Knowledge

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: Content is protected !!