வெளிநாட்டு வேலைக்குச் செல்ல திட்டமிட்டுள்ள அரச ஊழியர்களுக்கான பதிவுகள் ஆரம்பம் – அமைச்சர்

வெளிநாட்டு வேலை வாய்ப்புக்காக வெளியேற விரும்பும் அரச ஊழியர்கள் இலங்கை வெளிநாட்டு வேலைவாய்ப்புப் பணியகத்தில் பதிவு செய்து தமது விபரங்களை பணியகத்தின் இணையத்தளத்தில் உள்ளிடுவதற்கு வாய்ப்பு வழங்கப்பட்டுள்ளதாக

Read more

ஆசிரியர்கள் மாணவர்களுக்கு நெருக்கடிகளைக் குறைத்து, பாடசாலைகளை தொடர்ந்தும் நடாத்துவதற்கான முன்மொழிவுகள்

தற்போதைய நெருக்கடி நிலமையின் கீழ் பாடசாலைகளை தொடர்ந்தும் நடாத்துவதற்கான மாற்று திட்டங்களை கல்வி அமைச்சு முன்வைக்கத் தவறிவிட்டதாகவும் அதன் காரணமாக ஆசிரியர்களும் மாணவர்களும் பல்வேறு சிரமங்களை எதிர்கொண்டுவருதாகவும்

Read more

தேசிய பாடசாலை மாணவர்களை அருகிலுள்ள பாடசாலையில் இணைப்புச் செய்தல்

தேசிய பாடசாலைகளில் கற்கும் மாணவர்களை அருகிலுள்ள தேசிய பாடசாலைகளில் இணைப்புச் செய்தவற்காக விண்ணப்பிக்கும் மாணவர்களுக்கு இவ்வருடம் டிசம்பர் 31 வரையான காலப்பகுதி வரை தற்காலிக இணைப்புச் செய்ய

Read more

அரச ஊழியர்களது ஓய்வு வயதெல்லையில் மாற்றம்

அரச ஊழியர்களின் ஓய்வு பெறும் வயதெல்லையை குறைக்க முன்மொழியப்பட்டுள்ளதாக அறியவருகிறது. கடந்த ஜனவரி மாதம் முதல் அரச உழியர்களின் ஓய்வு பெறும் வயதெல்லை 65 ஆக அதிகரிக்கப்பட்டது.

Read more
error: Content is protected !!