யாழ் கல்வியியல் கல்லூரியில் போலிக் கலாநிதி காட்சிப்படுத்தப்படுள்ளதாக குற்றச்சாட்டு

யாழ்ப்பணத்தில் ஆசிரியர்களை பயிற்றுவிக்கும் முன்மாதிரியான அரச நிறுவனமான தேசிய கல்வியியல் கல்லூரியில் போலிக் கலாநிதிப் பட்டம் காட்சிப்படுத்தப்பட்டுள்ளதாக குற்றம் சாட்டப்பட்டுள்ளது. இது தொடர்பான உண்மையை அறிந்து கொள்வதற்காக

Read more

பொருத்தமான திட்டமொன்று அறிமுகப்படுத்தும் வரை வெளிநாட்டு வேலைவாய்ப்பு பணியகத்தில் தம்மை பதிவுசெய்ய வேண்டாம்

அரச ஊழியர்களை தொழிலுக்காக வெளிநாட்டுக்கு அனுப்புவதற்கான தீர்மானத்தை மேற்கொள்ளும் அதிகாரம் பொது நிர்வாக உள்நாட்டலுவல்கள் அமைச்சே மேற்கொள்ள வேண்டும் என்றும் அதனை வெளிநாட்டு வேலைவாய்ப்பு அமைச்சு அல்ல

Read more
error: Content is protected !!