ஆரம்ப மற்றும் உயர் தர ஆசிரியர்களுக்கு விசேட பயிற்றுவிப்பு அமர்வுகள்

ஆகஸ்ட் மற்றும் டிசெம்பர் மாதங்களில் பாடசாலை விடுமுறைகள் குறைக்கப்பட்டு பாடசாலை நாட்களின் எண்ணிக்கை அதிகரிக்கப்படும் என கல்வி அமைச்சர் சுசில் ப்ரேமஜயந்த தெரிவித்தார். ஜூலை முதல் ஆரம்பப்

Read more

போலிப் பட்டச் சான்றிதழ்களை மீளப் பெறுங்கள்: இல்லையேல் ஆபத்து

கல்வியியற் கல்லூரி, ஆசிரிய பயிற்சிக் கலாசாலைநிறைவு செய்த ஆசிரியர்களுக்கான அவசர அறிவித்தல் ஒன்றை இலங்கை தமிழர் ஆசிரியர் சங்கம் விடுத்துள்ளது. அறிவித்தல் வருமாறு: தற்போதைய நாட்டுச் சூழ்நிலையில்

Read more

பாடசாலை வர முடியாத ஆசிரியர்கள் குறித்து புதிய சுற்றுநிருபம்

பாடசாலை வர முடியாத ஆசிரியர்கள் குறித்து புதிய சுற்றுநிருபம் தற்போதைய நெரிக்கடிக்கு மத்தியில்பாடசாலை வருகை தர முடியாத ஆசிரியர்களின் விடுமுறை தொடர்பாக புதிய சுற்றறிக்கை ஒன்றை வெளியிட

Read more

விடைத்தாள் மதிப்பீடு இடைநிறுத்தம்

விடைத்தாள் மதிப்பீட்டு நடவடிக்கைகளை நாளை மற்றும் நாளை மறு தினம் நிறுத்துவதற்கு கல்வி அமைச்சர் இணங்கியுள்ளதாக ஆசிரியர் அதிபர் தொழிற்சங்க பொறுப்பாளர்கள் தெரிவித்துள்ளனர். இன்று நடைபெற்றக் கலந்தரையாடலை

Read more

Free webinar Series- Excelling in Research: Important Steps to write and present research

Free webinars- Excelling in Research: Important Steps to write and present research ஆராய்ச்சியில் சிறந்து விளங்குதல்: உங்கள் ஆராய்ச்சிக் கட்டுரைகளை எழுதுவதற்கும் முன்வைப்பதற்கும்

Read more
error: Content is protected !!