இலங்கை மத்திய வங்கியினால் ரூ. 20 நாணயகுற்றி வெளியீடு

இலங்கையில் உத்தியோகபூர்வ சனத்தொகை கணக்கெடுப்பு ஆரம்பிக்கப்பட்டு 150 வருடங்கள் பூர்த்தியடைந்துள்ளதை முன்னிட்டு இலங்கை மத்திய வங்கி அதனை நினைவுகூரும்வகையில் ரூபா 20 நாணயகுற்றி வெளியிடப்பட்டுள்ளது. வெளியிடப்பட்ட நாணயகுற்றி

Read more

பாடசாலை வராத ஆசிரியர்களின் விடுமுறையை பதிவதற்கான ஒழுங்கு முறையை அறிமுகம் செய்யுங்கள்

நெருக்கடி காலத்தில் பாடசாலை வரமுடியாத ஆசிரியர்களின் விடுமுறையை தனிப்பட்ட விடுமுறையாகப் பதிவதற்குப் பதிலாக அதற்கான தீர்மானங்கள் அடங்கிய அறிவுறுத்தல்களை எழுத்துமூலம் வெளியிடுமாறு ஆசிரியர் அதிபர் தொழிற்சங்கக் கூட்டமைப்பு

Read more
error: Content is protected !!