அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர்களை ஆசிரியர் சேவையில் உள்ளவாங்க நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்

அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர்களை ஆசிரியர் சேவைக்கு உள்வாங்கும் செயற்பாட்டுக்கு தடையாக உள்ள வயது எல்லையை நீக்குவதற்கு நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என கல்வி அமைச்சர் சுசில் பிரேம ஜயந்த தெரிவித்துள்ளார்.

Read more

உயர் தரப் பரீட்சைகள் மேலும் தாமதமாகும்

. 2022 ஆம் ஆண்டுக்கான க.பொ.த உயர்தரப் பரீட்சை ஒரு மாதம் பிற்போடப்படும என கல்வி அமைச்சர் சுசில் பிரேமஜயந்த இன்று அறிவித்துள்ளார். இந்த ஆண்டு நவம்பர்

Read more
error: Content is protected !!