22 ஆயிரம் பட்டதாரிகள் ஆசிரியர் சேவைக்கு

22 ஆயிரம் பட்டதாரிகளை ஆசிரியர் சேவைக்கு இணைத்துக் கொள்ள நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்படும் என கல்வி அமைச்சர் சுசில் பிரேமஜயந்த தெரிவித்துள்ளார். 2018,2019,2020 பட்டதாரிகளை அரச சேவைக்கு ஆட்சேர்ப்பு செய்யப்பட்டுள்ளவர்களில் 35 வயதுக்குட்பட்டவர்களிடமிருந்து விண்ணப்பம் கோரப்பட்டு ஆசிரியர் வெற்றிடங்களை நிரப்புவதற்கு அமைச்சரவை அங்கீகாரம் வழங்கியுள்ளதாகவும் அமைச்சர் தெவித்துள்ளார்.

SHARE the Knowledge

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: Content is protected !!