5-14 வயது மாணவர்களைத் தனியார் பாடசாலைகளில் சேர்க்க தடை!


கல்வி அமைச்சின் தலையீடு இல்லாமல் இயங்கும் தனியார் பாடசாலைகளில் 5-14 வயதுக்குட்பட்ட மாணவர்களை சேர்க்க முடியாத வகையில், உதவி பெறும் பள்ளிகள் மற்றும் பயிற்சிக் கல்லூரிகள் சட்டத்தை உடனடியாக அமல்படுத்த நடவடிக்கை எடுக்குமாறு கல்வி அமைச்சுக்கு கணக்காளர் நாயகம் பரிந்துரைத்துள்ளார்.

அமைச்சின் தலையீடு இல்லாமல் நடத்தப்படும் சர்வதேச பாடசாலைகள் மற்றும் மத்ரஸாகளில் 5-14 வயதுக்குட்பட்ட மாணவர்களை அனுமதிப்பது, தனியார் பாடசாலைகள் கல்வியை வழங்க முடியாது என்ற சட்டத்தின் 25 வது பிரிவை மீறும் செயலாகும் என கணக்காய்வாளர் நாயகம் தெரிவித்துள்ளார்.

சர்வதேச பாடசாலைகள் தொடர்பான முறையான தகவல் தளம் இல்லை என்று சுட்டிக் காட்டியுள்ள கணக்காளர் நாயகம், கல்வி அமைச்சின் கீழ் பதிவாகியுள்ள சர்வதேச பாடசாலைகளின் எண்ணிக்கை 391 என்று தெரிவித்துள்ளது. இதில் 151 பாடசாலைகள் அல்லது 40 சதவீதத்திற்கும் குறைவான பாடசாலைகள் சுகாதார அமைச்சின் கீழ் மருத்துவ பரிசோதனைகளை கோரியுள்ளன என ஆய்வின் மூலம் தெரியவந்துள்ளது. கொழும்பில் உள்ள 98 சர்வதேச பாடசாலைகளில் 7 பாடசாலைகள் சுகாதார பரிசோதனைக்கு விண்ணப்பித்துள்ளதுடன் கம்பஹாவில் உள்ள 79 பாடசாலைகளில் 9 பாடசாலைகள் சுகாதார பரிசோதனைக்கு விண்ணப்பித்துள்ளன.

பாதுகாப்பற்ற நீர் விநியோகம் மற்றும் பாதுகாப்பற்ற கிணறுகளில் இருந்து மாணவர்களுக்கான நீரைப் பெற்றுக் கொள்ளும் சர்வதேச பாடசாலைகள் இருப்பதாக கணக்காய்வாளர் நாயகம் கூறுகிறார்.

இதேவேளை, முஸ்லிம் சமய அலுவல்கள் திணைக்களத்தில் பதிவு செய்யப்படாத 133 மத்ரஸா பாடசாலைகள் காணப்படுவதுடன், அதிகளவான அதாவது 16 பாடசாலைகள் குருநாகல் மாவட்டத்தில் உள்ளதாக கணக்காளர் நாயகத்தின் அறிக்கையில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

SHARE the Knowledge

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: Content is protected !!