பிற்போடப்பட்ட மேல் மாகாணத்தின் இறுதித் தவணைப் பரீட்சைகள் தொடர்பான தீர்மானம்ஒத்திவைக்கப்படவிருந்த மேல்மாகாண பாடசாலைகளின் தரம் 9, 10 மற்றும் 11 ஆம் வகுப்புகளுக்கான தவணைப் பரீட்சைகளை நடாத்துவதற்கு மாகாண கல்வித் திணைக்களம் தீர்மானித்துள்ளது.

வினாத்தாள்களை அச்சிடுவதற்கு தேவையான தாள்கள் கொள்வனவு செய்யப்பட்டுள்ளதாக மேல்மாகாண கல்விப் பணிப்பாளர் திரு.லால் நோனிஸ் தெரிவித்தார்.

இதன்படி மேல்மாகாணத்தில் உள்ள அனைத்துப் பாடசாலைகளிலும் தரம் 9, 10 மற்றும் 11 ஆம் வகுப்பு மாணவர்களின் தவணைப் பரீட்சைகள் திட்டமிட்ட அட்டவணையின்படி மார்ச் 29 ஆம் திகதி ஆரம்பமாகவுள்ளன.

மேலும், 6, 7 மற்றும் 8 ஆம் வகுப்பு மாணவர்களின் பருவப் பரீட்சைகள் இன்று (21) முதல் வழமை போன்று நடைபெறும் என கல்விப் பணிப்பாளர் ஸ்ரீ லால் நோனிஸ் தெரிவித்துள்ளார்.

SHARE the Knowledge

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: Content is protected !!