பாடசாலைகளை ஆரம்பித்தல் தொடர்பான அறிவித்தல்

க.பொ.த சாதாரண தரப் பரீட்சைக்காக மூடப்பட்ட பாடசாலைகள் எதிர்வரும் திங்கட்கிழமை 6 ஆம் திகதி ஆரம்பமாகும் என கல்வி அமைச்சு அறிவித்துள்ளது.

முதலாம் தவணையின் இரண்டாம் பகுதி அன்றைய தினம் ஆரம்பமாகும் என கல்வி அமைச்சு அறிவித்துள்ளது.

SHARE the Knowledge

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: Content is protected !!