Bachelor of Education – Part III Exam Postponed

The National Institute of Education has announced that the Bachelor of Education – Part III examination has been postponed.
The National Institute of Education has informed that the exam, which was scheduled to be held on April 9 and 10, will be postponed and a new date for the exam will be announced later.

අධ්‍යයනපති – (3 වන කොටස) විභාගය කල් දැමූ බව ජාතික අධ්‍යාපන ආයතනය නිවේදනය කරයි.
අප්‍රේල් 9 සහ 10 යන දෙදින තුළ පැවැත්වීමට නියමිතව තිබූ විභාගය කල් දමන බවත් විභාගය සඳහා නව දිනයක් පසුව ප්‍රකාශයට පත් කරන බවත් ජාතික අධ්‍යාපන ආයතනය නිවේදනය කර ඇත.

கல்விமாணி பகுதி 3 பரீட்சை பிற்போடப்பட்டுள்ளதாக தேசிய கல்வி நிறுவகம் அறிவித்துள்ளது.
ஏப்ரல் மாதம் 9 மற்றும் 10 ஆம் திகதிகளில் நடைபெறுவதற்கு திட்டமிடப்படிருந்த இப்பரீட்சை பிற்போடப்படுவதாகவும் பரீட்சைக்கான புதிய திகதி பின்னர் அறிவிக்கப்படும் எனவும் தேசிய கல்வி நிறுவகம் அறிவித்துள்ளது.

SHARE the Knowledge

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: Content is protected !!