அதிபர் தரம் 3 இலிருந்து இரண்டுக்கு பதவி உயர்வு

அதிபர் தரம் 3 இலிருந்து தரம் 2க்கு பதவி உயர்வு பெறுவதற்கு தேவையான திறன் விருத்தியை நிறைவு செய்தல் கல்வி அமைச்சுடன் இணைந்து மாகாண கல்வித் திணைக்களங்கள்

Read more

அருகிலுள்ள பாடசாலைகளில் மாணவர்களை இணைப்புச் செய்தல் – அறிவித்தலும் ஒழுங்குகளும் – சப்ரகமுவ மாகாணம்

தமது வதிவிடத்திற்கு அருகிலுள்ள பாடசாலைகளில் மாணவர்களை இணைப்புச் செய்வதற்கான வழிகாட்டலையும் மாதிரி விண்ணப்பத்தையும் சப்ரகமுவ மாகாணக் கல்வித் திணைக்களம் வெளியிட்டுள்ளது. இதற்கான அனுமதியை வழங்கும் அதிகாரம் வலயத்

Read more

கல்வி சாரா ஊழியர்களின் கடமை நேரம் குறைப்பு

நாட்டில் நிலவும் எரிபொருள் தட்டுப்பாடு மற்றும் போக்குவரத்து பிரச்சினை காரணமாக தேசிய பாடசாலைகளில் கடமையாற்றும் கல்விசாரா ஊழியர்களுக்கு நிவாரணம் கல்வி அமைச்சு முடிவ எதிர்வரும் டிசம்பர் 31

Read more

சுற்றுநிருபம்: அரச ஊழியர்களை கடமைக்கு அழைத்தல் மட்டுப்படுத்தல்

சுற்றுநிருபம்: அரச ஊழியர்களை கடமைக்கு அழைத்தல் மட்டுப்படுத்தல் குறைந்தபட்ச ஊழியர்களை பணிக்கமர்த்தும் போது, உரிய சுழற்சிமுறை திட்டமொன்று பின்பற்றப்பட வேண்டும் என சுற்றறிக்கையில் கூறப்பட்டுள்ளது. யாரேனும் ஊழியருக்கான

Read more

திங்கள் பொது விடுமுறையாகப் பிரகடனம்

எதிர்வரும் 13ஆம் திகதி அரசாங்க அலுவலகங்களுக்கு விசேட விடுமுறை தினமாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. பொது நிர்வாக மற்றும் உள்ளூராட்சி அமைச்சு அறிக்கை ஒன்றை வெளியிட்டு இதனைத் தெரிவித்துள்ளது. எவ்வாறாயினும்,

Read more

பாடசாலை வளாகங்களில் மாதிரி வீட்டுத் தோட்டங்களை ஸ்தாபித்தல் திட்டம்

தேசிய உணவு உற்பத்தி நிகழ்ச்சித் திட்டத்தின் கீழ் பாடசாலை வளாகங்களில் மாதிரி வீட்டுத் தோட்டங்களை ஸ்தாபிப்பதற்கான நிகழ்ச்சித் திட்டத்திற்கான விபரங்களை கல்வி அமைச்சு வெளியிட்டுள்ளது. கற்றல் பூமியிலிருந்து

Read more

தேசிய பாடசாலை ஆசிரியர்கள் தொடர்பான தரவுகளை இற்றைப்படுத்தல்

தேசிய பாடசாலைகளில் கடமையாற்றும் ஆசிரியர்களின் எண்ணிக்கை தொடர்பான தகவல்களை இற்றைப்படுத்துமாறு கல்வி அமைச்சு அதிபர்களுக்கு அறிவித்துள்ளது. எதிர்வரும் ஜூன் 10 ஆம் திகதிக்கு முன்னர் தகவல்களை இற்றைப்படுத்துமாறும்

Read more

அரச ஊழியர்களை கடமைக்கு அழைத்தல்

அத்தியவசிய அரச ஊழியர்களை மாத்திரம் பணிக்கு அழைக்கும் சுற்றுநிருபத்தை உள்நாட்டலுவல்கள் அமைச்சு வெளியிட்டுள்ளது. இதன்படி, அத்தியவசிய ஊழியர்களை மாத்திரம் அழைக்குமாறும் அத்தியவசிய தேவைகளை நிறைவேற்றுவதறை உறுதிப்படுத்துமாறும் சுற்றுநிருபம்

Read more

நாளை சேவைக்கு அழைப்பது தொடர்பான சுற்றறிக்கை

பாராளுமன்றில் பிரமதர் தெரிவித்தற்கு அமைய, அத்தியாவசிய சேவையை கொண்டு செல்ல தேவைப்படும் அதிகாரிகள் தவிர வேறு ஊழியர்களை கடமைக்கு அழைக்க வேணரடாம் என பொது நிர்வாக உள்நாட்டலுவல்கள்

Read more

அகில இலங்கை தமிழ்தினப் போட்டிகள் 2022

அகில இலங்கை தமிழ்மொழித் தினப் போட்டிகள் 2022 விரபமான சுற்றுநிருபத்தைப் பதிவிறக்கம் செய்யுங்கள் பாடசாலை மட்டப் போட்டிகள் – 15.05.2022 க்கு முன்னர் நடாத்தப்பட வேண்டும் வலய

Read more

அரச செலவுகளைக் கட்டுப்படுத்தும் சுற்றறிக்கை வெளியீடு

அரச சேவைகளின் செலவீனங்களை கட்டுப்படுத்துவதற்கான சுற்றறிக்கையை நிதி அமைச்சின் செயலாளர் வௌியிட்டுள்ளார். திட்டச் செலவினக் கட்டுப்பாட்டு, எரிபொருள் குறைப்பு, தகவல் தொடர்புச் செலவுகள் மற்றும் அரசாங்கத் துறை

Read more

பாடசாலை நேர அதிகரிப்பு- நடைமுறைப்படுத்தலுக்கான சுற்றுநிருபம்

அரச மற்றும் அரச அனுமதி பெற்ற பாடசாலைகள் ஏப்ரல் 18 இன் பின்னர் பாடசாலை கற்றல் கற்பித்தல் நேரத்தை ஒரு மணித்தியாலம் அதிகரிக்க வேண்டும் என கல்வி

Read more
error: Content is protected !!