அருகிலுள்ள பாடசாலைகளில் மாணவர்களை இணைப்புச் செய்தல் – அறிவித்தலும் ஒழுங்குகளும் – சப்ரகமுவ மாகாணம்

தமது வதிவிடத்திற்கு அருகிலுள்ள பாடசாலைகளில் மாணவர்களை இணைப்புச் செய்வதற்கான வழிகாட்டலையும் மாதிரி விண்ணப்பத்தையும் சப்ரகமுவ மாகாணக் கல்வித் திணைக்களம் வெளியிட்டுள்ளது. இதற்கான அனுமதியை வழங்கும் அதிகாரம் வலயத்

Read more

Annual Teachers Transfer Application 2022/2023 – Sabaragamuwa Province

Annual Teachers Transfer – ஐந்து வருட சேவைக்காலத்தைக் கொண்ட அனைவரும் நிரப்ப வேண்டிய வருடாந்த இடமாற்ற விண்ணப்பத்தை சப்ரகமுவ மாகாணம் வெளியிட்டுள்ளது. இம்முறை விண்ணப்பம் நிகழ்நிலையில்

Read more

Application form – Temporary Attachment for Teachers

ஆசிரியர்களின் சேவை நிலைய தற்காலிக பணியிடமாற்றத்திற்கு கல்வி அமைச்சு சுற்று நிருபத்தை வெளியிட்டுள்ளது. தற்காலிக இடமாற்றத்தைக் கோரும் விண்ணப்பத்திக்கான மாதிரியை பதிவிறக்கம் செய்யுங்கள் சுற்றறிக்கை – Click

Read more

ஆசிரியர்களுக்கு தற்காலிக இணைப்பு – கல்வி அமைச்சின் அறிவிப்பு

தற்போது நிலவும் நெருக்கடி நிலமையில் ஆசிரியர்களுக்கு சலுகை வழங்க கல்வி அமைச்சு நடவடிக்கை மேற்கொண்டுள்ளது. இதன்படி, ஒரே மாகாணத்திற்குள் தேசிய பாடசாலைகளுக்கு இடையில் மற்றும் தேசிய பாடசாலையில்

Read more
error: Content is protected !!