கிறிஸ்தவ கத்தோலிக்க பாடசாலைகளுக்கு விடுமுறை

கொழும்பிலுள்ள அனைத்து கிறிஸ்தவ மற்றும் கத்தோலிக்க சர்வதேசப் பாடசாலைகளும் ஏப்ரல் 4 முதல் 8 வரை மூடப்பட்டிருக்கும் என அருட் தந்தை கெமுனு டயஸ் தெரிவித்துள்ளார்.

All Catholic Private Schools and Catholic International Schools in the Archdiocese of Colombo will be closed from 4th April to 8th April.- Fr. Gemunu Dias

SHARE the Knowledge

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: Content is protected !!