வெளிவாரி பட்டதாரிகளுக்கான பட்டமளிப்பு விழா பிற்போடப்பட்டது

பேராதைனப் பல்கலைக்கழக வெளிவாரிப் பட்டப் படிப்பை நிறைவு செய்தவர்களுக்கான பட்டமளிப்பு விழா பிற்போடப்பட்டுள்ளதாக பல்கலைக்கழக நிர்வாகம் அறிவித்துள்ளது.

மே மாதம் 26 ஆம் திகதி நடைபெறும் என அறிவிக்கப்பட்டிருந்த பட்டமளிப்பு விழா நாட்டின் நிலமை காரணமாக பிற்போடப்பட்டுள்ளதாக பல்கலைக்கழக நிர்வாகம் அறிவித்துள்ளது.

புதிய திகதி பின்னர் அறிவிக்கப்படும் எனவும் பல்கலைக்கழக நிர்வாகம் அறிவித்துள்ளது.

SHARE the Knowledge

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: Content is protected !!