ஊரடங்கு வியாழன் காலை 7 மணி வரை வரை நீடிப்பு.

ஊரடங்கு வியாழன் காலை 7 மணி வரை வரை நீடிக்கப்பட்டுள்ளதாக ஜனாதிபதி ஊடக பிரிவு அறிவித்துள்ளது.

SHARE the Knowledge

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: Content is protected !!