ஊரடங்கு புதன் வரை நீடிப்பு

தற்போதைய ஊரடங்குச் சட்டம் புதன் கிழமை காலை 7 மணி வரை நீடிக்கப்பட்டுள்ளது.

Teachmore
SHARE the Knowledge

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: Content is protected !!