ஊடரங்கு: நாளை காலை 7 மணி முதல் 2 மணி வரை நீக்கப்படும்

தற்போதைய ஊரடங்கு உத்தரவு நாளைக் காலை 7 மணி முதல் மாலை 2 மணி வரை நீக்கப்படும் என ஜனாதிபதி ஊடகப் பிரிவு அறிவித்துள்ளது.

SHARE the Knowledge

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: Content is protected !!