பரீட்சைக் கடமைகளில் ஈடுபடும் ஆசிரியர்களுக்கு எரிபொருள் விநியோகம்

அரசாங்க அலுவலர்களுக்கு முன்னுரிமை அடிப்படையில் எரிபொருள் விநியோகம்.

க.பொ.த (சா/த) பரீட்சை கடமையில் ஈடுபடும் அரசாங்க அலுவலர்களுக்கு அத்தியவசிய தேவை அடிப்படையில் எரிபொருள் பெற்றுக் கொள்ள நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது.

பரீடசை கடமைக்காக நியமிக்கப்பட்ட அலுவலர்கள் எதிர்வரும் ஞாயிற்றுக்கிழமை (22.05.2022) பி.ப 3.00 மணி தொடக்கம் பி.ப 5.00 மணி வரை தங்களது நியமனக் கடிதம் மற்றும் தேசிய அடையாள அட்டை இலக்கத்தை காண்பித்து தமக்கு அருகில் உள்ள எரிபொருள் நிலையத்தில் தேவையான எரிபொருளை பெற்றுக் கொள்ள முடியும் என அத்தியாவசிய சேவைகள் ஆணையாளர் நாயகம் தெரிவித்துள்ளார்.

Note:-
அத்தியாவசிய சேவைகள் ஆணையாளர் நாயகத்தின் 19.05.2022ம் திகதிய ES/01/01-11 இலக்க கீழுள்ள கடிதத்தின் மூலம் குறிப்பிட்ட விபரங்கள் தெரியப்படுத்தப்பட்டுள்ளது.

Teachmore
SHARE the Knowledge

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: Content is protected !!