தரம் 1க்கான மாணவர் அனுமதி 19 ஆம் திகதி

2022ஆம் ஆண்டுக்கான அரச பாடசாலைகளில் முதலாம் தரத்திற்கான மாணவர் சேர்க்கை எதிர்வரும் 19ஆம் திகதி இடம்பெறவுள்ளதாக கல்வி அமைச்சு தெரிவித்துள்ளது.

அதன்படி நாடளாவிய ரீதியில் உள்ள தமிழ், சிங்களப் பாடசாலைகளின் அதிபர்களுக்கு இது தொடர்பில் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளதாக அமைச்சு குறிப்பிட்டுள்ளது.

முஸ்லிம் பாடசாலைகளில் தரம் 1 க்கான அனுமதிகள் மே மாதம் 5 ஆம் திகதி இடம்பெறும்.

தமிழ், சிங்களப் பாடசாலைகளின் புதிய கல்வி ஆண்டு 2022 நாளை (18) தொடங்குகிறது.

SHARE the Knowledge

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: Content is protected !!