கல்விமாணிப் பாடநெறிக்கான நேர்முகப் பரீட்சை

கல்விமாணிப் பாடநெறிக்கான நேர்முகத் தேர்வுகள் எதிர்வரும் ஜுன் 25 ஆம் திகதி ஆரம்பிப்பதற்கு திட்டமிடப்பட்டுள்ளதாக தேசிய கல்வி நிர்வாகம் தெரிவித்துள்ளது.

இம்முறை பிரவேசப் பரீட்சை இன்றி நேரடியாக நேர்முகப் பரீட்சையின் மூலம் மாணவர்களை உள்ளீர்ப்பதற்கு தீர்மானித்து்ளளதாக தேசிய கல்விநிறுவக அதிகாரிகள் தெரிவித்தனர்.

விண்ணப்பங்களை நிகழ்நிலையில் சமர்ப்பித்த அனைவருக்கும் நேர்முகத் தேர்விற்கான கடிதங்கள் அனுப்பி வைக்கப்படுவதாகவும், குறிப்பிட்ட தினங்களில் குறிப்பிட்ட நேரத்தில் நேர்முகத் தேர்விற்கு விண்ணப்பதாரிகள் அழைக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் தேசிய கல்வி நிறுவக அதிகாரிகள் குறிப்பட்டுள்ளனர்.

தமிழ், சிங்கள மற்றும் ஆங்கில மொழி மூல அடிப்படையில் வெவ்வேறாக இடம்பெறவுள்ள இந்நேர்முகத் தேர்வு ஜுன் 25 ஆம் திகதி ஆரம்பமாகி ஜுலை 3 ஆம் திகதி வரை நடாத்துவதற்கு திட்டமிடப்பட்டுள்ளதாக தெரிவிக்கப்படுகிறது.

SHARE the Knowledge

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: Content is protected !!