தேசிய கல்வியியல் கல்லூரிகளை மீளத் திறப்பது 25 ஆம் திகதி வரை பிற்போடப்பட்டுள்ளது.

தேசிய கல்வியியல் கல்லூரிகளை விடுமுறையின் பின்னர் மீளத் திறப்பது 25 ஆம் திகதி வரை பிற்போடப்பட்டுள்ளது.

ஏற்கனவே 18 ஆம் திகதி கல்லூரிகள் மீளத்திறப்பதற்கு திட்டமிடப்படிருந்தாலும் கூட, போக்குவரத்து மற்றும் ஏனைய நெருக்கடிகள் தொடர்பாக முறைப்பாடுகள் கிடைக்கப்பெற்றமையினால் கல்வி அமைச்சு இத்தீர்மானத்தை மேற்கொண்டதாக தெரிவிக்கப்படுகிறது.

நாட்டின் நிலைமையைக் கருத்திற் கொண்டு இந்த விடுமுறை நீடிப்பு வழங்கப்பட்டாலும் மாணவர்களின் கற்றல் செயற்பாடுகள் ஒன்லைனில் இடம்பெற ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டுள்ளதாக கல்வி அமைச்சு வட்டாரங்கள் சுட்டிக்காட்டியுள்ளன.

SHARE the Knowledge

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: Content is protected !!