செயலாளர் மாறியதால் சுற்றுநிருபம் வெளிவரவில்லை

அரச ஊழியர்களை கடமைக்கு அழைக்கும் போது கவனத்தில் கொள்ள வேண்டிய ஒழுங்குகள் குறித்தும், அத்தியவசிய ஊழியர்களை மாத்திரம் அழைப்பதற்கான அதிகாரத்தை நிறுவனத் தலைவர்களுக்கு வழங்கும் வகையில் இன்று வெளியாகும் என்று அறிவிக்கப்பட்ட சுற்றுநிருபம் இன்ற வெளியாகவில்லை.

உள்நாட்டு விவகார, மாகாண பரிபாலண அமைச்சஅமைச்சின் செயலாளர் ஜே.ஜே ரணசிங்க மாற்றப்பட்டு புதிய செயலாளர் இன்று நியமிக்கப்பட்டுள்ளதால் இன்றே சுற்றுநிருபம் வெளியாகவில்லை என்று தெரியவருகிறது. எனினும், விரைவில் சுற்றுநிருபம் வெளியாகும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

SHARE the Knowledge

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: Content is protected !!