தொழில் திணைக்களத்தின் அனைத்து அலுவலகங்களும் வெள்ளிக்கிழமைகளில் மூடப்படும்

தொழில் திணைக்களத்தின் அனைத்து அலுவலகங்களும் வெள்ளிக்கிழமைகளில் மூடப்படும்

தொழிற்திணைக்களத்தின் அனைத்து அலுவலகங்களும் திங்கள் முதல் வியாழன் வரை மட்டுமே திறந்திருக்கும் என்றும் 03 ஜூன் 2022 முதல் வாரத்திலும் ஒவ்வொரு வெள்ளிக்கிழமையும் மூடப்பட்டிருக்கும் என்றும் தொழிலாளர் ஆணையர் பிரபாத் சந்திரகீர்த்தி அறிவித்துள்ளார்.

தற்போதுள்ள வளப்பற்றாக்குறையில் அரச செலவினங்களைக் குறைப்பதற்காகவும் அரச நிறுவனங்களின் ஊழியர்களை பணிக்கு அழைப்பதை மட்டுப்படுத்துவதற்காக வெளியிடப்பட்ட அரச நிர்வாக சுற்றறிக்கையின் பிரகாரம் இந்த நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது

எனவே வெள்ளிக்கிழமையன்று மக்கள் தொழில் திணைக்கள அலுவலகங்களை நாடுவதை தவிர்க்குமாறு பணிப்பாளர் நாயகம் கேட்டுக்கொண்டுள்ளார்.

SHARE the Knowledge

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: Content is protected !!