வடமத்திய மாகாணப் பாடசாலைகளும் நடைபெறும்

நாளை வெள்ளிக்கிழமை வட மத்திய மாகாணப் பாடசாலைகள் நண்பகல் 12.00 வரை நடைபெறும் என வடமத்திய மாகாண கல்வி அமைச்சின் செயலாளர் அறிவித்துள்ளார்.

SHARE the Knowledge

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: Content is protected !!