இன்று, மொழித் தேர்ச்சி வாய்மொழிப் பரீட்சைக்கு தோற்ற முடியாதவர்களுக்கான அறிவித்தல்

அரச கரும மொழித் தேர்ச்சியின் வாய்மொழிப் பரீட்சைக்கு இன்று (20) நடைபெறுவதாகவும், இன்று தோற்ற முடியாமல் போனவர்களுக்கு மற்றுமொரு சந்தர்ப்பத்தை வழங்குவதற்கு அரக கரும மொழிகள் திணைக்களம் தீர்மானித்துள்ளதாகவும் அறிவிக்கப்படுகிறது.

இன்று பரீட்சைக்குத் தோற்றுவதற்கான பட்டியலில் பெயர் குறிப்பிடப்பட்டும், பரீட்சைக்குத் தோற்ற முடியாமல் போனவர்கள் அது தொடர்பாக திணைக்களத்தின் ஆணையாளர் நாயகம் அவர்களுக்கு எழுத்து மூலம் அறிவிக்குமாறு கோரப்பட்டுள்ளது.

தாம் பரீட்சைக்குத் தொற்ற முடியாமல் போனமைக்கான காரணத்தையும் தமது அடையாளங்களையும் குறிப்பிட்டு ஆனணையாளர் நாயகத்திற்கு பதிவுத் தபாலில் கடிதத்தை அனுப்பி வைக்குமாறு திணைக்களத்தின் ஆணையாளர் நாயகம் தெரிவித்ததாக, திணைக்களத்தின் வளவாளராகக் கடமையாற்றும் எம்.எம். செய்னுதீன் teachmore விற்கு உறுதிப்படுத்தினார்.

SHARE the Knowledge

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: Content is protected !!