விடைத்தாள் மதிப்பீடு – கொடுப்பனவு அதிகரிப்பு

க.பொ.த. சாதாரண தரப் பரீட்சையின் விடைத்தாள் மதிப்பீட்டுக்கான கொடுப்பனவுகள் திருத்தப்பட்டுள்ளதாக பரீட்சைகள் ஆணையாளர் நாயகம் அறிவித்துள்ளார்.

இதன்படி, ஒவ்வொரு விடைத்தாள் திருத்துவதற்கான கொடுப்பனவு அதிகரிக்கப்பட்டுள்ளதோடு, தற்போது நிலவும் எரிபொருள் மற்றும் பயண கஸ்டங்களைக் கருத்திற் கொண்டு நிலையத்தின் ஊழியர்கள் மற்றும் விடைத்தாள் மதிப்பீட்டாளர்களுக்கான நாளாந்தக் கொடுப்பனவு என்பனவும் அதிகரிக்கப்பட்டுள்ளதாக பரீட்சைகள் ஆணையாளர் தெரிவித்துள்ளார்.

இது தொடர்பாக ஆசிரியர் அதிபர் தொழிற்சங்கங்களின் கோரிக்கைக்கு அமைய இந்த நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்பட்டு்ளளதாக அவர் தெரிவித்துள்ளார்.

SHARE the Knowledge

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: Content is protected !!