உயர் தர அழகில் பாட பிரயோகப் பரீட்டை ஞாயிற்றுக்கிழமை நடைபெறாது.

தற்போது நடைபெற்று வரும் க.பொ.த (உயர்தர) 2021 (2022) பரீட்சையின் அழகியல் பாடங்களுக்கான நடைமுறைப் பரீட்சைகள் 20.04.04 ஞாயிற்றுக்கிழமை நடைபெறாது என்பதை பரீட்சைகள் ஆணைநாளர் நாயகம் தெரிவித்துள்ளார்.


ஞாயிற்றுக்கிழமை 03.04.04 அன்று பரீட்சைக்குத் தோற்றவிருக்கும் விண்ணப்பதாரர்கள் 04.04.020 திங்கட்கிழமை அன்று அந்தந்தப் பரீட்சைகள் மண்டபங்களுக்கு வந்து நடைமுறைப் பரீட்சைகளுக்கான திகதி மற்றும் நேரத்தை முன்பதிவு செய்ய வேண்டும்.


03.04.2022 அன்று திட்டமிடப்பட்ட விண்ணப்பதாரர்களுக்கு, நடைமுறைப் பரீட்சைகள் குழுவினால் சம்பந்தப்பட்ட நடைமுறைப் பரீட்சைகளின் இறுதித் திகதி அல்லது அதற்கு அடுத்த நாள் பரீட்சைக்கான திகதி வழங்கப்படும்.
04.04.2022 திங்கட்கிழமை முதல் நடைமுறைத் தேர்வுகளுக்குத் தோற்றவிருக்கும் விண்ணப்பதாரர்கள் உரிய திகதியில் சம்பந்தப்பட்ட பரீட்சை நிலையத்திற்கு நடைமுறைத் பரீட்சைக்கு சமூகமளிக்க வேண்டும் என

பரீட்சை ஆணையாளர் நாயகம் தெரிவித்துள்ளார்.

SHARE the Knowledge

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: Content is protected !!