கல்வி அமைச்சின் அறிக்கை முழுமையாக

கல்வி அமைச்சின் அதிகாரிகள் மற்றும் மாகாண கல்வி அதிகாரிகளுடன் இணையவழியில் நடைபெற்ற கலந்துரையாடலின் போது வழங்கப்பட்ட தகவல்களின் அடிப்படையில் 20.06.20 முதல் 2022.06 24 வரையான வாரத்தில் பாடசாலைகளில் கல்வி நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ள பின்வருமாறு தீர்மானிக்கப்பட்டுள்ளது. . மாகாண வலய மற்றும் பிரதேச கல்விப் பணிப்பாளர்கள் மற்றும் அதிபர்கள் தொடர்பில் மாகாண கல்விப் பணிப்பாளர்கள் தெரிவித்த கருத்துக்கள் இந்த தீர்மானங்களை மேற்கொள்ளும் போது கவனத்தில் கொள்ளப்பட்டன.

  1. பிரதேச மட்டத்தில் மாணவர்களின் எண்ணிக்கை குறைவாக உள்ள பாடசாலைகளின் மாணவர்கள், ஆசிரியர்கள் மற்றும் அதிபர்கள் போக்குவரத்து சிரமங்களை ஏற்படுத்தாத வகையில் பாடசாலைகளை ஆரம்பித்து பராமரிக்க மாகாண கல்வி அதிகாரிகளுக்கு அனுமதி வழங்கப்பட்டுள்ளது.
  1. மேலும், ஒரு பாடசாலைக்குச் வர முடியாத மாணவர்கள் மற்றும் ஆசிரியர்களின் எண்ணிக்கையைக் கருத்தில் கொண்டு, அந்த நிலையிலும் பாடசாலையை பராமரிக்க முடியுமாயின் வலயக் கல்விப் பணிப்பாளருடன் கலந்துரையாடி உரிய நடவடிக்கை எடுக்க அதிபர்களுக்கு அனுமதி வழங்கப்பட்டது.
  2. பாடசாலை இயங்கினாலும் மாணவர்களின் குழுவில் கலந்து கொள்ள முடியவில்லை என்றால், அந்த மாணவர்களுக்கு ஒன்லைனில் கற்பிக்கும் வசதிகள் இருந்தால் அந்த முறையைப் பயன்படுத்த முடியும்.
  3. கொழும்பு பிராந்தியத்தில் உள்ள முக்கிய நகரங்களிலும், மேல் மாகாணத்தின் அண்டை நகரங்களிலும் மற்றும் பிற மாகாணங்களிலும் உள்ள பாடசாலைகளை இந்த வாரம் நடத்த வேண்டாம் என்றும், பெரு நகரல்லாத பிரதேச பாடசாலைகள் தொடர்பாக கல்விப்பணிப்பாளர்கள் தீர்மானிப்பர்.
  4. வார நாட்களில் ஒன்லைன் கற்பித்தலை எளிதாக்க, பொது பயன்பாட்டு ஆணைக்குழு 08.00 மணி முதல் 1.00 மணி வரை மின் இணைப்பை துண்டிக்க வேண்டாம் என இணக்கம் காணப்பட்டுள்ளது. இந்தக் காலப்பகுதியில் அதிபர்கள் மற்றும் ஆசிரியர்களின் தன்னார்வப் பணியை கல்வி அமைச்சு பாராட்டுவதுடன், மாகாணக் கல்வி அதிகாரிகளுக்கு மேலும் அறிவுறுத்தியுள்ளது.
SHARE the Knowledge

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: Content is protected !!