அனைத்துப் பல்கலைக்கழக மாணவர்கள் கல்வி அமைச்சுக்குள் நுழைய முயற்சி – கண்ணீர்ப் புகைப் பிரயோகம்

அனைத்துப் பல்கலைக்கழக மாணவர்கள் ஒன்றியம் நடாத்தும் ஆர்ப்பாட்டம் தற்போது கல்வி அமைச்சுக்கு அருகில் நடைபெற்றுவருகிறது. ஆர்ப்பாட்டக்காரர்கள் கல்வி அமைச்சுக்குள் நுழைய முயன்றதை அடுத்து ஆர்ப்பாட்டக்காரர்களை தடுப்பதற்க கண்ணீர்ப் புகைப் பிரயோகம் செய்யப்பட்டுள்ளதாக தெரிவிக்கப்படுகிறது.

SHARE the Knowledge

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: Content is protected !!