தேசிய கல்வியியல் கல்லூரி மாணவர்களுக்கான கொடுப்பனவை 7500 ரூபாவாக அதிகரிக்க கோரிக்கை

தேசிய கல்வியியல் கல்லூரி மாணவர்களுக்கு மாதாந்தம் வழங்கப்படும் 5000 கொடுப்பனவை அதிகரிப்பதற்கு அனுமதிக்குமாறு கல்வி அமைச்சு அமைச்சரவையிடம் அனுமதி கோரியுள்ளது. தற்போது வழங்கப்படும் 5000 ரூபா மாணவர்களது உணவுத் தேவைகளை நிறைவு செய்ய போதுமானதாக இல்லை என்பதோடு மாணவர்கள் இது தொடர்பாக பல்வேறு பிரச்சினைகளை எதிர்கொள்வதாக சுட்டிக் காட்டப்பட்டதை அடுத்து இந்த கோரிக்கையை கல்வி அமைச்சு முன்வைத்துள்ளது.

அத்தோடு, தேசிய கல்வியியல் கல்லூரிகளை தொடர்ந்தும் மூடிவிட்டு கற்றலை நிகழ்நிலையில் மேற்கொள்வதற்கு கல்வி அமைச்சு மேற்கொண்ட பிரேரணையை விரிவுரையாளர்கள் மறுத்துள்ளனர்.

SHARE the Knowledge

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: Content is protected !!