மேல் மாகாணப் பாடசாலைகளுக்கு விடுமுறை

நாளை வெள்ளிக்கிழமை மேல் மாகாணப் பாடசாலைகளுக்கு விடுமுறை வழங்கப்படுவதாக மாகாணக் கல்விப் பணிப்பாளர் அறிவித்துள்ளார்.

SHARE the Knowledge

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: Content is protected !!