மதிய உணவுத் திட்டத்தை தொடர முடியாத நிலை

நாட்டில் தற்போது நிலவும் பணவீக்க சூழ்நிலையால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட பள்ளிகளுக்கு மதிய உணவு திட்டத்தை செயல்படுத்துவதில் தடை ஏற்பட்டுள்ளது.

இதன் காரணமாக சில பாடசாலைகளில் மதிய உணவு வழங்குவது தற்காலிகமாக நிறுத்தப்பட்டுள்ளதாக இராஜாங்க அமைச்சர் யாப்பா தெரிவித்தார்.

SHARE the Knowledge

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: Content is protected !!