பாடசாலை நேரம் ஒரு மணித்தியாலத்தால் அதிகரிப்பு

அரச மற்றும் அனுமதி பெற்ற தனியார் பாடசாலைகளின் கற்பித்தல் நேரம் ஒரு மணித்தியாலத்தால் அதிகரிக்கப்பட்டுள்ளதாக கல்வி அமைச்சு அறிவித்துள்ளது.

2022 ஆம் ஆண்டில் 139 நாட்கள் பாடசாலை கற்றல் செயற்பாடுகள் இடம்பெற வேண்டுமெனவும் கல்வியமைச்சு அறிவித்துள்ளது.

இதேவேளை, கல்விப் பொதுதராதர உயர்தரப் பரீட்சை ஒக்டோபர் மாதமும், கல்விப் பொதுதராதர சாதாரணத்தரப் பரீட்சை 2023ஆம் ஆண்டு முற்பகுதியிலும் இடம்பெறுமென அறிவித்தல் விடுக்கப்பட்டுள்ளது.

மூன்றாம் தவணை யை இவ்வருடத்துடன் முடிவுக்கு கொண்டு வரும் நோக்கோடு இந்த அதிகரிப்பு கொணடு வரப்பட்டுள்ளதாக தெரியவருகிறது.

SHARE the Knowledge

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: Content is protected !!