அடுத்த வாரம் பிரதான நகர்களில் பாடசாலைகள் வாரத்தில் மூன்று நாட்கள்

அடுத்த வாரம் பிரதான நகர்களில் பாடசாலைகள் வாரத்தில் மூன்று நாட்கள் நடைபெறும் என கல்வி அமைச்சு அறிவித்துள்ளது.

2022 ஜூன் 27 முதல் 2022 ஜூலை 1 வரையிலான வாரத்தில் கீழ்க்கண்டவாறு பாடசாலைகளை நடத்த முடிவு செய்யப்பட்டுள்ளது என்பதைத் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன்.

  1. மாணவர்கள் மற்றும் ஆசிரியர்களுக்கு போக்குவரத்து வசதி பிரச்சினை இல்லாத கிராமப்புற பாடசாலைகளில் 2020/06/20முதல் 20222/06/24 வரை நடாத்தப்பட்டது போல் இவ்வாரமும் நடாத்தப்படல் வேண்டும். நெகிழ்வான நேரசூசி அட்டவணை நடைமுறைப்படுத்தப்படல் வேண்டும்- Teachmore.lk
  2. நகர்ப்புறங்களில் கடந்த வாரம் நடைபெறாத பாடசாலைகள் வாரத்தில் 3 நாட்கள் அதாவது செவ்வாய், புதன் மற்றும் வியாழன் ஆகிய நாட்களில் காலை 07.30 மணி முதல் மதியம் 01.30 மணி வரை நடத்தப்பட வேண்டும். இந்தப் பாடசாலைகளிலும் எத்தனை நாட்களில் நடத்தப்படும் என்பதைத் தீர்மானிக்கும் அதிகாரம் அதிபருக்கு உண்டு. மாணவர்கள் இல்லாத நாட்களில் ஓன்லைன் கற்பித்தல் / பணிகள் / வீட்டு அடிப்படையிலான செயல்பாடுகள் மூலம் கற்றல் நடவடிக்கைகள் தொடரும்
  3. போக்குவரத்து சிரமம் காரணமாக பாடசாலைக்கு வராத ஆசிரியர்களுக்கு இந்த நாட்கள் தனியார் விடுமுறையாக கருதப்படாது.
  4. 2022/06/20 முதல் 2022/06/24 வரை போக்குவரத்து சிரமங்களுக்கு மத்தியில் பாடசாலையை நடாத்துவதற்கு பங்களித்த அனைத்து அதிபர்கள் மற்றும் ஆசிரியர்களுக்கு கல்வி அமைச்சு மரியாதை செலுத்துகிறது
SHARE the Knowledge

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: Content is protected !!