தென் மாகாணப் பாடசாலைகள் நடைபெறும்

நாளை 12.30 வரை தென் மாகாணப் பாடசாலைகள் நடைபெறும் என மாகாண கல்வி அமைச்சின் செயலாளர் அறிவித்துள்ளார்.

SHARE the Knowledge

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: Content is protected !!